โรงเรียนพ่อแม่/ค่ายเด็ก

?

สำหรับหลักสูตรพัฒนาตนเองและค่ายเด็ก มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก ได้จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ที่สนใจการพัฒนาตัวตนด้านใน การเยียวยาความสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างศานติ ธรรมภาวนา หรือศิลปะภาวนา โดยกิจกรรมที่เคยจัดขึ้น อาทิเช่น
1. Homeopathy
2. Mandala
3. In to the moment
4. Follow your heart
5. The heart sutra
เป็นต้น

นอกจากนั้นมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รักยังเปิดพื้นที่สำหรับเด็ก ในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ผ่านการสัมผัสกับธรรมชาติ เพื่อกลับมา เข้าใจ และเห็นคุณค่าความหมายของตนเอง และเข้าใจผู้อื่น? อันจะเป็นต้นทุนให้เขาได้เติบโตอย่างเข้มแข็งจากภายใน ผ่านชีวิตและศิลปะ อาทิเช่น
1. ค่าย Know & Be True Yourself สำหรับวัย 13-17 ปี
2. ค่าย Who Am I ค่ายค้นหาตนเองสำหรับวัย 11-12 ปี
3. ค่าย Grow Uppppp สำหรับวัย 9-10 ปี

ท่านที่สนใจกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถติดตามกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้ในหน้า คอร์สที่กำลังจะมาถึง
และภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วได้ที่ อัลบั้มรูป