กิจกรรมเยียวยาเยาวชน

ทางมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รักได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆในศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน เขต 6 จ. นครสวรรค์ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆสู่โลกภายนอก และกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางศูนย์ฝึกฯที่อนุเคราะห์สถานที่และอนุญาติให้ทำกิจกรรม อีกทั้งยังมีผู้ให้ใจดี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้น้องๆได้กินขนมอร่อยๆ และนำพาให้น้องๆได้เข้าสู่บทเรียนแห่งชีวิต. หากเปรียบเยาวชนเหล่านี้เป็นดั่งต้นไม้ เราเพียงแค่สร้างปัจจัยที่เหมาะสมในการเติบโต โดยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เมื่อปัจจัยเหมาะสม ต้นไม้ก็จะเติบโตอย่างสง่างามในแบบที่เขาเป็น