สินค้า

เสื้อธรรมยาตรา (คอปก)

เสื้อธรรมยาตรา (คอปก)
เสื้อคอปก ปกสีขาว ตัวเสื้อสีน้ำตาล?
ข้อความด้านหน้า-ธรรมยาตรา ณ สี่แคว?
ข้อความด้านหลัง-อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ สำนึกบุญคุณของสรรพสิ่ง พระไพศาลวิสาโล?

หนังสือ ผลัดใบชีวิต

หนังสือ ผลัดใบชีวิต

ครูณา อังคณามาศรังสรรค์ อดีตวิศวะกรหญิงปริญญาโท ผู้แปรเปลี่ยนความทุกข์ในอดีต สู่ชีวิตที่ผลัดใบ มุ่งสู่การเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัว และจุดประกายปัญญาแห่งรักในสังคม