ข้อมูลการบริจาค (B/C)

ข้อมูลการบริจาค (B/C)

หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการทำงานของมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก
ท่านสามารถบริจาคได้ที่ บัญชีชื่อ มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก ธนาคารไทยพาณิชย์?
สาขา สะพานเดชาติวงศ์(นครสวรรค์) เลขที่บัญชี 613-249911-3