Priority ลำดับความสำคัญของภารกิจในแต่ละวัน

Priority ลำดับความสำคัญของภารกิจในแต่ละวัน

Priority ลำดับความสำคัญของภารกิจในแต่ละวัน

หากเราต้องทำภารกิจในแต่ละวัน 

ถ้าเราคิดเรื่องราวต่าง ๆ เยอะแยะมากมาย เราจะรู้สึกหนักหัว และนั่นทำให้การคิดของเราไม่มีประสิทธิภาพ

แต่ถ้าเรานั่งสงบ รู้จักจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลัง เราจะสามารถสร้างสภาวะภายในที่พร้อมต่อการคิด

อย่างมีประสิทธิภาพ

FIrst priority ความสำคัญในอันดับแรกนั้น
แรกเริ่ม I'm the priority.
ฉันคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรก 
จงให้เวลากับตัวเอง สำหรับฉันเท่านั้น
โดยการนั่งสงบ ฉันคือความสงบ สร้างความสงบจากภายในเพื่อชำระล้างความคิดขยะออกจากตัวเรา ให้เราเป็นดุจดั่งความว่าง ใส สะอาด เป็นผู้ที่สามารถสร้างความคิดได้อย่างชัดเจน

เมื่อทำเช่นนั้น ผู้ที่จะได้รับ ไม่ใช่เพียงเรา แต่เป็นคนรอบ ๆ ตัวเราด้วย ที่จะเริ่มต้นได้รับความสงบจากเรา ความสงบจึงให้เราพร้อมที่จะแยกแยะว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรต้องมาก่อน เราจะเป็นผู้เลือก

เราจะจับสิ่งที่สำคัญและทำสิ่งนั้นก่อน และเมื่อเราเลือกทำสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้คนที่ทำงานของเราก็จะได้รับความสงบ และ ได้รับพลังนำพาไปสู่ความสำเร็จของการงานเช่นกัน

I'm my own master. Master of myself.
I can guarantee myself that I will have a happiness.

หากเรารู้สึกว่า เมื่อผู้คนในครอบครัวเราตื่นมาแล้ว ความวุ่นวายก็จะเริ่มต้น
เราก็เพียงแต่ตื่นเข้ากว่าผู้อื่นซักเล็กน้อย
ลดเวลาพักผ่อนทางกาย มาให้การพักผ่อนทางจิตก่อนออกสู่สนามชีวิตในแต่ละวัน

"ฉันต้องให้จิตได้พักผ่อน"

การนอนหลับเป็นการพักผ่อนทางกาย แต่จิตยังคงทำงานตลอดเวลาแม้ช่วงเราหลับ
แต่ยามที่เราตื่น ได้อยู่ในความเงียบ เราได้ให้จิตของเราพักผ่อน อยู่ในความสงบ
เราอาจเลือกจะทำภาวนาเวลาอื่นก็ได้ 
แต่นั่นหมายถึงว่า ช่วงเช้านั้น เราใช้ชีวิตด้วยจิตที่ไม่สงบมากพอ
และเราก็ได้รับการแทรกแซงจากพลังงานรอบตัว
จนเครื่องรับสัญญาณและเครื่องส่งของเราไม่ชัดเจนดี

การเลือกภาวนายามเช้ามืดอย่างสงบ
จึงทำให้เราได้จัดการความรกรุงรังของจิตให้สว่างชัดได้ง่ายกว่า
การภาวนาด้วยอาหารทางจิตที่ดี จิตของเราจะแข็งแรง
เหมือนดั่งยามที่เราได้ทานอาหารทางกายที่ดี กายเราจะแข็งแรง

เราคงประหลาดใจที่บางทีเราก็ตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างไม่คาดคิด

ไม่ว่าจะรุนแรง ก้าวร้าว คาดไม่ถึง 
นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า เรายังรับและให้สัญญาณไม่ดีพอ

ธรรมชาติของมนุษย์คือความสงบ
มิใช่ความรุนแรง
เช่นนั้น เมื่อเราเป็นธรรมชาติกับตัวเรา เราจะแข็งแรงทั้งกายและจิต
แต่เมื่อเราผิดเพี๊ยนกับธรรมชาติทางกายและจิต เราจึงเริ่มอ่อนแอ เกรี้ยวกราด เจ็บป่วย

2nd priority is relationship
ความสำคัญลำดับต่อมาคือความสัมพันธ์

ปกติคนเรามักให้งานมาก่อนความสัมพันธ์ ซึ่งนั่นหมายถึง เรายังไม่ได้มอบความสงบ หรือ สภาวะที่มีค่าให้กับผู้คนรอบ ๆ ตัวเราให้เขาเองเป็นความสงบที่พร้อมรับสัญญาณจากเรา ร่วมใช้ชีวิตหรือทำงานไปกับเราด้วยเป้าหมายเดียวกัน

แต่หากเราให้ความสัมพันธ์มาก่อน 
แม้กับลูก ๆ เราคิดว่าเราให้ความรัก แต่เราต้องการและมีข้อจำกัดกับเขามากมาย 
เราต้องการความเคารพพจากเขา อยากได้รับการเชื่อฟัง 
อยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอ
หรือแม้แต่การที่เราให้เขาแต่งตัวอย่างกับตุ๊กตา แต่เขาไม่สบายเนื้อสบายตัวเลย
เราคิดว่า เราให้เขา แต่เขาต่างหากที่ให้เราควบคุมเขา จับเขาทำสิ่งที่ไม่สบายตัว

เราควรเริ่มต้นให้เวลากับเขาอาย่างที่เราให้ภาวนาแก่ตัวเราเอง
เราแสดงให้เห็นพลังความรักอันบริสทุธิ์ ให้เขารู้จักการเคารพจากข้างใน
และเบิกบานกับชีวิตอย่างแท้จริงกับผู้คนและสถานการณ์
แล้วเรากับเขาจึงเริ่มบรรเลงการเผชิญกับภารกิจในแต่ละวันด้วยกันหรือตามเส้นทางของตนเอง

3rd priority is task
ความสำคัญสุดท้ายเมื่อถูกเตรียมพร้อมจากสภาวะภายในทั้งเราและเขาแล้ว จึงมาที่การงาน
พ่อแม่มักอยากให้ลูกช่วยงาน
หรือเจ้านายที่ปรารถนาให้ลูกน้องช่วยงานอย่างเต็มที่
แต่หากเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยวามสัมพันธ์ที่ดีเขาจะไม่เต็มใจที่จะช่วยงานเราเลย
แต่หากสัมพันธภาพดี เราสามารถที่จะฝึกเขาทำงาน และ รับผิดชอบ
และเมื่อเขาทำด้วยความเต็มใจ สิ่งเหล่านี้จะง่ายในหนทางที่หวานชื่น
เธอไม่สามารถเพียงแต่ออกคำสั่ง 
แต่เมื่อความสัมพันธ์ฉายปรากฏถึงความรัก ความเคารพจากภายใน
การสื่อสารจะเต็มไปด้วยความซื่อตรง ความศรัทธา
และความร่วมมือจะง่ายดาย

ด้วยการจัดลำดับแต่ละวันอย่างถูกต้อง
เราจึงได้เวลาแห่งการจัดการชีวิตและการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โลกภายนอก สังคม ที่เราจะเจอแต่ละวันนั้นซับซ้อน เร่งรีบ
และช่างเป็นเรื่องที่ท้าทายเรามากว่า เราจะผ่านแต่ละวันไปได้อย่างไร
เราต้องจัดการกับตนเอง เตรียมโลกภายใน และ ดูแลความสัมพันธ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะออกสู่โลกที่เราต้องพบเจอในแต่ละวัน

และนั่นคือสูตรแห่งความสำเร็จบนความสุข

ของขวัญจาก Mount Abu , Rajasthan, India

บรรยายโดย BK.Jayanti London
Inner Peace Inner Power
ครูณาเก็บความ เรียบเรียงและสรุป