Silence Heart

บันทึก ๑

"ฉันปรารถนาความเงียบซึ่งเปรียบดั่งความว่างเปล่าในใจฉันหรือ

หรือความเงียบในหัวใจเป็นเช่นไรกันแน่"

Silence Heart

ความเงียบในหัวใจ เป็นสภาวะที่หัวใจแข็งแรง ชุ่มชื่น และเปี่ยมด้วยความรู้สึกดี

มิใช่ความเงียบที่ว่างเปล่า

ความเงียบชำระล้างสิ่งสกปรกที่เกาะติดในใจให้หมดสิ้น

ที่ผ่านมา เราอาจไม่เคยตระหนักเลยว่า ในใจของเรานั้นมีคราบสกปรกเกาะมากน้อยเพียงไร

ความเงียบฉายปรากฏให้เราเห็น เมื่อนั้น เราจักปรารถนาที่จะชำระล้างหัวใจของเรา

เหมือนเราพบว่าหม้อของเราที่ใช้อยู่ทุกวันนั้นแท้จริงมันเริ่มสกปรก

เราจึงอยากทำความสะอาด

และแน่นอน เราจะมัวแต่คิดว่า เราจะทำได้อย่างไร ควรทำอย่างไรบ้าง ค้นหาวิธีมากมาย

แต่ไม่ได้ลงมือทำ และชำระล้าง

วิธีการมักทำให้เรารู้สึกยุ่งยาก เหน็ดเหนื่อย

ทั้ง ๆ ที่ เมื่อเราลงมือทำ เราสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น

และเราจะรู้สึกถึงความซาบซึ้งใจที่เราสามารถมีหม้อที่สะอาดได้

เราจึงได้เห็นว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการทำ และควรเป็นเช่นนั้น

เมื่อใจเงียบ เหมือนหม้อที่สะอาด

แล้วเราจึงมีจิตที่เงียบพร้อมที่จะคิด ดั่งเช่นพร้อมที่จะนำหม้อนั้นมาทำอาหาร

เรามีกิจตลอดเวลา และนั่นเป็นชีวิตประจำวัน

แต่เราต้องหมั่นใจว่า สิ่งเหล่านั้นจะไม่แปดเปื้อนเรา ในขณะที่เราต้องทำกิจนั้น

หัวใจที่เงียบงัน สะอาด จึงให้จิตที่สว่าง

เราต้องมีจิตที่สะอาด สว่าง เป็นบวก ด้วยการวางภาพที่เป็นบวกทรงพลัง

ไว้หน้าเราก่อนที่เราจะคิด

เหมือนเราตั้งใจเดินทางไปยังที่หนึ่งเพื่อเรียนรู้

เราจะต้องเห็นภาพที่เราจะอยู่ตรงนั้น และ เข้าคลาส

หากเราทำเช่นนั้น เราก็จะไม่หลงไปกับการแวะช้อปปิ้งตามรายทางจนไม่ทันเวลา

นั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสร้างภาพที่สวยงามและชัดเจนไว้ ก่อนที่จะคิดและทำ

เธอรู้ไหม

เมื่อมีบางสิ่งจับหัวใจ เธอจะได้ยินเสียงที่แตกต่าง มองภาพได้ไม่เหมือนเดิม

เธอเห็นและได้ยิน รู้สึก ตามสภาพของหัวใจและจิตเธอ

เมื่อเธอเรียนรู้สิ่งใด จงเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง

เธอเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อเธอกลับบ้าน

ผู้คนพบร่องรอยแห่งความสุขปรากฏจนแปลกใจ แล้วปรารถนาต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเธอเป็น

นั่นแหละคือ การเรียนรู้อันบริสุทธิ์

ครูณา มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

Inner Peace Inner Power

Brahma Kumaris, Mount Abu, India