หลักสูตรอบรมองค์กรทั่วไป

 

หมวด 1. หลักสูตรในองค์

มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก ได้ขยายงานจากงานการกุศล สู่งานภาคธุรกิจ โดยการนำกระบวนการอบรมอย่างใคร่ครวญ เพื่อการรู้จักตัวเอง นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่องค์กรธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กร เช่น เจ้านายลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน โดยใช้พื้นฐานของการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ นอกจากกระบวนการนี้จะส่งผลดีต่อผู้คนในองค์กร การฟังอย่างลึกซึ้งยังส่งผลที่ดีงามด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งการจัดกระบวนการอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า หากเรามีความสุข มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีงาม เราก็จะสามารถทำงานด้วยความสุข และเต็มประสิทธิภาพ

 

ตัวอย่างหลักสูตร

1. เนื้อแท้ในงาน เบิกงานในครอบครัว

2. คิดบวกสร้างพลังในงานร่วมกัน

3. แห่งการงานอันเบิกบาน

ท่านที่สนใจกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถติดตามกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วได้ที่  อัลบั้มรูป