พื้นที่ปัญญ์รัก

พื้นที่ปัญญ์รัก

 เนื่องด้วยมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รักต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ การสร้างทัศนคติเชิงบวก และการสื่อสารอย่างศานติ ทางมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รักจึงได้เปิดพื้นที่เพื่อการกุศลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.อยู่ด้วยรักที่ตื่นรู้
2.สู่ศานติในเรือนใจ

กิจกรรมเยียวยาเยาวชน
     นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มูลนิธิยังได้จัดโครงการเยียวยาเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและสถานะพินิจ เพื่อเยียวยาเยาวชนที่พลาดพลั้งเพื่อความหวังและมุมมองใหม่ร่วมกับครอบครัว
     ท่านที่สนใจกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถติดตามกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้ใน คอร์สที่กำลังจะมาถึง
และภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วได้ที่ อัลบั้มรูป