จุดประสงค์

?
  • เพื่อเยียวยาความสัมพันธ์ และพลังชีวิตใน ครอบครัว และองค์กร
  • สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกคุณธรรมให้เด็ก และเยาวชน
  • เยียวยาเยาวชนที่พลาดพลั้งเพื่อความหวัง และมุมมองใหม่ร่วมกับครอบครัว
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"สู่ศานติในเรือนใจ"